Portret kota – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród (03/2021)