Przedszkolaki w Tłumaczowie – zajęcia (17-10-2019)