TB 2019 w Radkowie – pasowanie na czytelnika (20-05-2019)