VI Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej 2019 – Tłumaczów (05-10-2019)