VI Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej 2019 – Wambierzyce (06-10-2019)