Zajęcia ze "Świerszczykiem" w Tłumaczowie (12-12-2019)